Merkantildata satsar på expansiv bransch

Merkantildata satsar på expansiv bransch Merkantildata har ytterligare förstärkt sin branschorienterande verksamhet med ett nytt team. Nu startas ett team som arbetar fokuserat mot företag på Provider-marknaden*. Teamet kommer att ha specifik kunskap om och speciella resurser för företagen på denna marknad. - Vi har tidigare arbetat med Operatörer, Service- och Application Providers men har inte haft dedikerade resurser för detta. Anledningen till att vi nu satsar på detta branschsegment är den tillväxtpotential som vi ser där. Genom att vi skapar starkare och mer koncentrerade team, renodlar vi våra verksamheter. Vi får en tydlighet och ett kundfokus som är nödvändigt för vår fortsatta tillväxt, säger Lars Bergkvist tf affärsområdeschef Merkantildata Kommunikation. De nya konsumtions- och informationsmönstrena har skapat nya behov och nya marknader. Den ökade förändringstakten och snabba IT-utvecklingen har skapat förutsättningar för nya företag. Företag som erbjuder ny användning av och tillgång till information är en av drivkrafterna bakom den nya typen av företag som Merkantildata satsar på. - Den stora utmaningen för våra kunder inom detta branschsegment är att snabbt och effektivt utnyttja den nya teknikens möjligheter. Våra kunder lever på Internet, deras tjänster finns på Internet. Har man inget fungerande nät blir det inga pengar, driftsäkerhet är med andra ord av yttersta vikt. Merkantildata har en unik kompetens och vi kan med vårt breda utbud hjälpa våra kunder att producera sina tjänster. Genom att förstärka vårt fokus på detta branschsegment skapar vi bättre förutsättningar för att stödja våra kunder i deras utvecklingsarbete, säger Andreas Wildling teamchef , Merkantildata Kommunikation. *Avser företag som erbjuder service och tjänster på data -och telenät. För ytterligare information, kontakta Lars Bergkvist, affärsområdeschef Merkantildata Kommunikation, telnr 08- 566 230 00, lars.bergkvist@merkantildata.se Andreas Wildling, teamchef , Merkantildata, telnr 08-566 230 06, andreas.wildling@merkantildata.se Anna Losell, informationsansvarig affärsområde Kommunikation, Telnr 08-566 233 17 anna.losell@merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar