Dramatisk minskning av antalet dollarmiljonärer i Sverige

Dramatisk minskning av antalet dollarmiljonärer i Sverige • Antalet svenskar med titeln dollarmiljonär (High Net Worth Individual) minskade från 50 000 – till 39 700 under 2008 • Globalt minskade antalet dollarmiljonärer (HNWI) och deras samlade förmögenhet till under 2005 års nivåer • Världens dollarmiljonärers samlade förmögenhet minskade med 19,5 procent till 32,8 biljoner USD • Det finns totalt 8,6 miljoner dollarmiljonärer i världen vars samlade förmögenhet väntas öka till 48,5 biljoner i värde fram till 2013

Stockholm, 24 juni 2009 – Efter exceptionell volatilitet under 2008 har antalet dollarmiljonärer, eller High Net Worth Individuals (HNWI; personer med över 1 miljon USD i nettotillgångar) minskat med 14,9 procent från året innan. Det visar den 13:e upplagan av World Wealth Report, framtagen av Merrill Lynch Wealth Management och Capgemini. Minskningen i antalet dollarmiljonärer matchades av en minskning av deras samlade förmögenhet med 19,5 procent, som nu värderas till 32,8 biljoner. Den aldrig tidigare skådade värdeminskningen har snabbt raderat 2006 och 2007 års tillväxt och även minskat antalet dollarmiljonärer och deras samlade förmögenhet till under 2005 års nivåer. Antalet extremt förmögna personer (Ultra-HNWIs; personer med över 30 miljoner USD i nettotillgångar) sjönk med hela 24,6 procent under 2008. I linje med reduceringen av antalet ”ultra-förmögna” personer (Ultra-HNWIs), minskade även deras samlade förmögenhet med hela 23,9 procent i värde. “Årets upplaga av World Wealth Report visar på tydliga skillnader jämfört med de senaste åren”, säger Robin Segerfeldt, ansvarig för sektorn kapitalförvaltning på Capgemini Consulting. ”Efter ett år med extrem osäkerhet ser vi ett förändrat mönster i förmögna privatpersoners prioriteringar. Detta skapar möjligheter för de kapitalförvaltare och rådgivare som förstår och klarar av att bemöta sina kunders oro genom att hjälpa dem genom de osäkra ekonomiska tiderna och bygga bestående kundrelationer”. Fortfarande finns flest dollarmiljonärer i ett fåtal länder, men förändringar sker De flesta dollarmiljonärerna finns fortfarande i Nordamerika, Asien och Europa. USA, Japan och Tyskland är tillsammans hemvist till 54 procent av världens dollarmiljonärer, vilket motsvarar en marginell ökning från tidigare år (53,3 procent 2007). Antalet svenska dollarmiljonärer sjönk med en femtedel under det senaste året. Från att ha haft en HNWI-befolkning på över 50 000 personer, sjönk antalet dollarmiljonärer under 2008 till 39 700. Detta motsvarar en minskning med hela 21,9 procent. Det minskande antalet dollarmiljonärer anges ha en bakgrund i bland annat den sviktande aktiemarknaden. Under året blev det fler dollarmiljonärer i Kina än i Storbritannien, och Kina blev då även världens fjärde största HNWI-befolkning. Samtidigt sjönk Hongkongs antal dollarmiljonärer till 37 000, en minskning med hela 61,3 procent. I USA minskade antalet dollarmiljonärer med 18,5 procent, men amerikanerna behåller fortfarande ledningen med 2,5 miljoner HNWIs, motsvarande 28,7 procent av världens samlade dollarmiljonärer. Reduceringen av antalet HNWIs i Europa varierade kraftigt mellan olika länder; I Frankrike sjönk exempelvis antalet med 12,6 procent, men endast med 2,7 procent i Tyskland. I Japan, som befolkas av mer än 50 procent av Asien/Stillahavsområdets dollarmiljonärer, minskade antalet HNWIs med endast 9,9 procent, vilket utgör en stark kontrast till de dramatiska minskningarna i Hong Kong. Den låga minskningen anges bero på den makroekonomiska tillväxten i Japan som avstannade 2007. Tillväxt för dollarmiljonärernas förmögenhet när den globala ekonomin återhämtar sig Dollarmiljonärernas totala förmögenhet förväntas växa till 48,5 biljoner USD fram till 2013, med en årlig tillväxt på totalt 8,1 procent. Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet är regioner som beräknas leda förmögenhetstillväxten, där Asien och Stillahavsområdet passerar Nordamerika 2013. Dessa regioner kommer att drivas av ökad konsumtion i USA och den ökade självständigheten i Kinas ekonomi, vilken redan nu har lett till en ökad efterfrågan från konsumenterna. Dollarmiljonärerna sökte skydd i kontanter, ränteinstrument och inhemska investeringar Världens dollarmiljonärer minskade sin exponering i aktier, och ökade samtidigt sin andel mer säkra och enkla investeringar under 2008. Mer kapital allokerades till investeringar i ränteinstrument, kontanter och likvida tillgångar. Vidare allokerade dollarmiljonärerna lite mer av sina finansiella tillgångar i fastigheter, vars andel steg till 18 procent av den samlade HNWI-portföljen – en ökning med 4 procent från 2007. Proportionen av likvida tillgångar ökade signifikant till att utgöra 21 procent av den samlade globala portföljen, en ökning med 7 procent från 2006. I Japan, där sparräntor traditionellt sett har varit höga, fanns det största antalet dollarmiljonärer (30 procent) som flyttade medel till likvida tillgångar. Nordamerikas dollarmiljonärer var de som strukturerade om minst andel av sin portfölj till likvida tillgångar (14 procent), endast en ökning på 3 procent sedan 2007. “Förra året handlade om att behålla, inte öka värdet”, säger Steen Foldberg, Director Merrill Lynch Wealth Management. ”Då det inte fanns några säkra tillflyktsorter var det många HNWIs som hade mycket kontanter bland sina tillgångar. Allteftersom marknaden återhämtar sig, kommer de att ha anpassningsförmågan att justera sina strategier och investera i nya möjligheter”.

Prenumerera

Dokument & länkar