21-MÅNADERSDATA FRÅN DIAMYD® DIABETESSTUDIE PRESENTERAS VID EN INTERNATIONELL DIABETESKONFERENS I BERLIN

Pressmeddelande, Stockholm, Sverige – 16 augusti 2007 – Diamyd Medical AB
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Diamyd Medical meddelar idag att en preliminär analys av data efter 21 månaders uppföljning av en tidigare rapporterad fas II typ 1-diabetesstudie kommer att presenteras vid det årliga ISPAD-mötet (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) i Berlin, Tyskland, den 26 september 2007.

Studien är avsedd att testa Diamyd®-vaccinets effekt och säkerhet i 70 barn nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes. Patienterna har behandlats med två injektioner av Diamyd® eller placebo. 15 månader efter behandling uppvisade den grupp som fått Diamyd® en signifikant bättre utveckling av förmågan att bilda insulin efter en standardiserad måltid, jämfört med placebogruppen, vilket rapporterats tidigare. Dessutom påvisades ett positivt immunologiskt svar i de patienter som behandlats med Diamyd®.

Presentationen vid ISPAD-mötet i september kommer att hållas av professor Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet, principal investigator för studien.

Dessutom kommer ytterligare immunologiska data från samma studie, efter 15 månaders uppföljning, att presenteras av professor Ludvigssons team vid det årliga europeiska diabetesmötet EASD i Amsterdam, Nederländerna den 18 september 2007.

Som tidigare rapporterats, för Diamyd Medical partnerdiskussioner samtidigt som bolaget förbereder det internationella fas III-programmet inom typ 1-diabetes.

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar