Diamyd byter VD

Diamyd Medical AB meddelar att Elisabeth Lindner idag har lämnat sin befattning som VD och koncernchef för bolaget. Vice VD Peter Zerhouni har utnämnts till tillförordnad VD och koncernchef.

Elisabeth Lindner har lämnat sin befattning som VD och koncernchef på grund av meningsskiljaktigheter med styrelsen i vissa viktiga frågor.

Peter Zerhouni har varit involverad i bolagets samtliga verksamhetsområden sedan 2006, inklusive som drivande kraft vad gäller att föra bolagets affärsutveckling och kliniska studier framåt. Zerhouni har en kombinerad finansiell- och bioteknologibakgrund, och har studerat vid Lunds universitet i Sverige och vid University of California, Berkeley, USA. Han har arbetat som chef för affärsutveckling under de senaste tre åren och spelade en avgörande roll vid säkerställandet av bolagets avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., om att utveckla och kommersialisera diabetesvaccinet Diamyd®.

Styrelsen vill framhålla Elisabeth Lindners bidrag till att på ett framgångsrikt sätt ha fört bolagets fas III-program framåt vad gäller nyinsjuknade typ 1-diabetes patienter. Primära resultat från en europeisk fas III-studie beräknas föreligga senare nu i vår. Arbetet pågår med att sammanställa och bearbeta alla studiedata, vilka ännu är helt blindade för prövare, patienter och Diamyd Medical AB.


För ytterligare information kontakta:
Anders Essen-Möller, styrelseordförande, Diamyd Medical AB (publ.)
Phone: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom cancersmärta pågår i USA.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX mid cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar