Diamyd Inc vinner tvist mot Diarect AG

Diamyd Inc vinner tvist mot Diarect AG Diamyd Medical AB (O-listan) utvecklar läkemedlet Diamyd(TM) mot insulinberoende diabetes. Ett dotterbolag, Diamyd Inc, Akron, Ohio, USA har sedan ett år befunnit sig i tvist med Diarect AG, Freiburg, Tyskland angående Diarects uppsägning av ett distributionavtal gällande Diamyds rätt att marknadsföra Diarects produkter på den nordamerikanska marknaden. I en domstolsförhandling igår i Freiburg, gav domaren Diamyd Inc rätt. Det var fel av Diarect att säga upp avtalet. Parterna förlikade sig därefter vilket innebar att Diarect betalar US$ 96 000 till Diamyd. Något större bidrag till Diamyds kassa kan dock ej påräknas efter avdrag för utestående räkningar samt kostnader förknippade med processen. Utgången av tvisten beräknas påverka Diamyd-koncernens bokslut positivt med cirka 300 tkr för första kvartalet. För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar