Diamyd ökar C-peptidnivåer hos diabetespatienter med GAD-antikroppar

Diamyd(TM) ökar C-peptidnivåer hos diabetespatienter med GAD-antikroppar Diamyd Medical (O-listan) utvecklar läkemedlet Diamyd(TM) mot insulinberoende diabetes. I årsredovisningen för räkenskapsåret 02/03, som offentligörs idag under eftermiddagen på bolagets hemsida, www.diamyd.com, skriver forskningschefen Dr. John Robertson om de lyckade resultaten från en fas II studie gjord med läkemedlet. Dr. Robertson beskriver det oväntade och sensationella fyndet att läkemedlet ökar och inte bara som förväntat, bromsar sänkningen av C-peptinivpåerna hos diabetespatienterna. Detta indikerar att behandling med Diamyd(TM) leder till en förbättrad miljö för patientens betaceller, så att de kan producera mera insulin. Det kan också indikera att de insulinproducerande cellerna regenereras. I fas II-studien ingick ett flertal metoder för att utvärdera den kliniska säkerheten - en metod var att kontrollera vilken effekt läkemedlet hade på sjukdomsstatusen hos diabetespatienterna genom C- peptidmätningar. Vidare behandlades patienterna med mycket olika doser av läkemedlet för att identifiera en effektiv dos. Det forskarna hoppades kunna visa, förutom att preparatet är säkert var att läkemedlet i någon av de givna doserna skulle förhindra att C-peptidnivårena sjönk ytterligare och därmed bromsa utvecklingen av sjukdomen. Att C-peptidnivårena minskar är en indikation på att insulinberoende diabetes håller på att bryta ut. Det var under analys av dessa värden som det sensationella fyndet gjordes att patienter som behandlats med 20µg dosen visar en kraftig ökning av C-peptidnivåerna i blodet. Dessa resultat kunde också konfirmeras med statistisk analys. "Så, i motsats till den bromsande effekt på sjukdomen som vi hoppades på, så är det tydligt att en ökning av C-peptidnivåer har inducerats med hjälp av Diamyd(TM). Detta kan indikera att behandling med Diamyd(TM) kan leda till en nybildning av betaceller och därigenom till en ökad produktion av C-peptid.", säger Diamyd Medicals forskningschef Dr. John Robertson. Resultatet att läkemedlet ökar C-peptidvärdena mest i en av de undersökta doserna är naturligt och förväntat då ett smalt behandlingsspektrum också är fallet vid antigenbehandling av vissa allergier. Att endast en dosnivå fungerar vid antigenbehandling har ofta påvisats i djurmodeller där forskare studerat immunsvar mot olika läkemedel. Detta var anledningen till att Diamyd Medicals forskare redan från början valde att använda fyra doser i ett mycket brett spektrum för att kunna identifiera den dos som ger effekt vid denna typ av antigenspecifik immunomodulation. Diamyd Medical avser nu att utlicensiera Diamyd(TM) för fortsatt kommersialisering till en etablerad läkemedelsindustri. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar