Diamyd står inför en ny tid

I vd-ordet i dagens delårsrapport konstaterar Diamyd Medicals vd och koncernchef Elisabeth Lindner att ett nytt kapitel i bolagets historia startat i och med förra veckans avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. för utveckling och kommersialisering av diabetesvaccinet Diamyd®.

- Vi skall fullfölja vår plan att föra Diamyd® till marknaden i Norden i egen regi och har förhandlat oss till exklusivitet för de nordiska länderna, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Den nordiska marknaden är en prestigemarknad för typ 1-diabetes i det att Norden har den högsta förekomsten av sjukdomen i hela världen.

Diamyd Medical kunde under delårsrapportens period meddela att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, beviljat Diamyd® särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i USA, vilket bland annat innebär sju års marknadsexklusivitet, skattelättnader för klinisk forskning och befrielse från vissa FDA-avgifter. Diamyd har vidare meddelat att bolagets amerikanska fas III-studie DiaPrevent rekryterat 100 patienter vid 33 diabeteskliniker och att ytterligare kliniker kommer att tillkomma. Därutöver har Diamyd tillförts 35 miljoner kronor genom en riktad emission.

Efter periodens slut har ett avtal tecknats med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. (OMJPI), ett företag inom Johnson & Johnson, om att utveckla och kommersialisera diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd erhåller en upfront-betalning om 45 miljoner dollar och enligt avtalet har Diamyd möjlighet att erhålla ytterligare upp till 580 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsmilstolpsbetalningar, samt dessutom stegvis ökande royalty-satser på framtida försäljning.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026 

För bilder och pressmaterial kontakta:
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i Europa och USA. Utöver detta har företaget startat kliniska studier i USA inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har idag tre produkter i klinisk fas.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar