Första barnen vaccinerade i Diamyd®-studie för att förhindra diabetes

Diamyd Medical meddelar idag att de första barnen har vaccinerats i en unik preventionsstudie med diabetesvaccinet Diamyd®. Syftet med studien är att utvärdera om vaccination med Diamyd®kan förhindra eller fördröja att barn med hög risk för att få typ 1-diabetes får sjukdomen. Det är första gången någonsin vaccination prövas i förebyggande syfte mot denna kroniska sjukdom.

Barnen som deltar i Diamyd®-studien löper hög risk att utveckla typ 1-diabetes. De har alla konstaterats ha en pågående autoimmun sjukdomsprocess, där deras insulinproducerande celler bryts ned av det egna immunförsvaret. Om inte nedbrytningen stoppas, kan den på sikt leda till typ 1-diabetes. Det finns idag ingen behandling som kan förhindra sjukdomsförloppet. - Vi hoppas att Diamyd®-behandling ska förändra situationen, så att vi i framtiden kan hjälpa barn redan innan de får typ 1-diabetes, säger Helena Elding Larsson, barnläkare vid UMAS i Malmö och forskare vid Lunds Universitet. Hittills har tre barn behandlats med två injektioner vardera av Diamyd®-vaccinet eller placebo, konstaterar Elding Larsson. Syftet med studien är att utvärdera om vaccination med Diamyd® kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet, så att barnen därmed inte insjuknar i typ 1-diabetes. Diamyd Medical meddelade den 4 mars i år att svenska Läkemedelsverket godkänt studien. - Om Diamyd®-vaccinet skulle kunna förebygga eller försena denna mycket allvarliga sjukdom, som främst drabbar barn och unga, står vi inför ett medicinskt genombrott, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Studien, som är den första i sitt slag, är dubbelblind och placebokontrollerad och omfattar totalt 50 barn från fyra års ålder. Hälften av barnen kommer att få två injektioner med Diamyd®-vaccinet och hälften kommer att få placebo (icke aktivt läkemedel). Vid typ 1-diabetes måste barnens blodsocker kontrolleras och insulinsprutor tas flera gånger om dagen samtidigt som noggrannhet med kost och motion krävs. Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som idag saknar botemedel. Sjukdomen måste kontrolleras väl för att undvika de allvarliga följdsjukdomar som förknippas med diabetes. Ett fåtal studier med syfte att förebygga typ 1-diabetes har genomförts i världen, men ingen har ännu lyckats påverka sjukdomsförloppet. Forskare har länge ansett att den aktiva substansen i Diamyd® (GAD) skulle kunna förebygga typ 1-diabetes. Nu har utvecklingen av läkemedlet kommit så långt att en förebyggande studie med barn kunnat inledas.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Prenumerera

Dokument & länkar