Information avseende beslutad frivillig inlösen i Mertiva (tidigare Diamyd Medical)

Informationsbroschyr avseende inlösen av aktier i Mertiva AB (publ), tidigare bolagsnamn Diamyd Medical AB (publ), ("Mertiva") finns från och med i dag tillgänglig på Mertivas hemsida, www.mertiva.se och Remium Nordic AB:s (“Remium”) hemsida www.remium.com. Informationsbroschyren tillhandahålles även på Remiums kontor på Kungsgatan 12-14 i Stockholm eller kan beställas hos Remium på telefonnummer 08- 454 32 00.

Distribution av informationsbroschyren påbörjas den 29 april 2013 till direktregistrerade aktieägare per avstämningsdagen den 25 april 2013. 

Sammanfattande tidplan för inlösenförfarandet

30 april – 21 maj 2013 Anmälningsperiod för påkallande av inlösen

30 april – 16 maj 2013 Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm

30 april – 10 maj 2013 Anmälningsperiod för courtagefri försäljning om högst 1.000 inlösenrätter

27 maj – 3 juni 2013 Handel i inlösenaktier

Omkring 14 juni 2013 Utbetalning av inlösenlikvid


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Remium: Frågor gällande Inlösen av aktier i Mertiva besvaras av Remium på telefon 08-454 32 00
Mertiva: info@mertiva.se

Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar