Mertiva avnoteras från NasdaqOMX och noteras på annan marknadsplats

Vid ett  styrelsemöte den 22 april 2013 i Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical AB) beslutades att ansöka om avnotering från NasdaqOMX. Det beslutades även att bolaget ska noteras på annan marknadsplats.

Tidpunkten för avnoteringen från NasdaqOMX kommer att bestämmas i samråd med NasdaqOMX. Avsikten är att bolaget ska noteras på Aktietorget eller liknande handelsplats samtidigt som aktien avnoteras från NasdaqOMX

För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@mertiva.se

Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar