Ansökan om förlängning av Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag

Tingsrätten
i Stockholm beslutade den 8 februari 2018 att den pågående
företagsrekonstruktionen i Metallvärdenkoncernen skulle fortsätta under
ytterligare tre månader, dvs. längst till den 11 april 2018

Koncernen har idag ansökt om ytterligare förlängning då rekonstruktionsarbetet dragit ut på tiden. Ackordsförslag sändes ut till oprioriterade fordringsägare i slutet av föregående vecka.

Ansökan omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag:

  •  Sala Bly AB
  •  Metallvärden i Lesjöfors AB
  •  M.V. Metallvärden AB
  •  Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter. Samtliga bolag har säkerställt att man kommer att ha tillgång till ackordslikviden.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar