Falu Bildemontering och Skrothandel AB

Metallvärden avyttrar Falu Bildemontering och Skrothandel AB

Rörelsen i Metallvärdens dotterbolag Falu Bildemontering & Skrothandel AB har avyttrats till Ansta Bildemont AB. Avtal om rörelseöverlåtelse har tecknats den 18 september och tillträde kommer att ske den 24 september.

Avyttringen sker som ett led i att fokusera Metallvärdens verksamhet samtidigt som koncernens likviditet stärks.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

www.metallvarden.se

Prenumerera