KILSTA METALL - NYTT AVTAL GER FORTSATT TILLVÄXT

(NGM:KILS MTF)

Kilsta Metall har idag tecknat avtal med Dala Recycling Demolition KB. Avtalet innebär att Kilsta Metall säkrar 10 000 ton material per år för återvinning, motsvarande ett försäljningsvärde på 15-20 Mkr. Avtalet löper årsvis med automatisk förlängning om ingen part säger upp det.

– Det här innebär ett ökat kapacitetsutnyttjande i vår anläggning i Karlskoga och därmed även förbättrad intjäningsförmåga, säger Christian Karstensen, VD Kilsta Metall. Vi hoppas att inom den närmaste månaden kunna presentera flera liknande avtal innebärande fortsatt stark tillväxt för Kilsta Metall.

För mer info

Christian Karstensen

0586 - 500 30

VD Kilsta Metall AB

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Bolaget har ca 2100 aktieägare.

Kilsta Metall-aktien är listad på Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar