Kilsta Metallvärden AB (publ.) har avyttrat två industrifastigheter

Kilsta Metallvärden har tecknat avtal om att avyttra två större industrifastigheter belägna i Karlskoga. Fastigheterna användes tidigare i den verksamhet som Kilsta Metall bedrev innan samgåendet med Metallvärdengruppen (M.V. Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB samt Sala Bly AB).

Försäljningen innebär en likviditetsförstärkning för Kilsta Metallvärden samtidigt som en mindre realisationsförlust uppstår.

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 0706 36 76 15

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera