Kilsta Metallvärden AB (publ.) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant

Kilsta Metallvärden AB (publ.) har utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant. Bolaget är noterat på NGM MTF.

Uppdraget startar den 29 augusti och består i att vidtaga likviditetsfrämjande åtgärder i syfte att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, understödja och garantera likviditet i bolagets aktie och därmed skapa en mer rättvisande värdering av aktien.

I samband med avtalet kommer huvudägaren i Kilsta Metallvärden AB, Björn Grufman, att via sitt bolag Mittretur AB tillhandahålla 115.000 aktier till Mangold Fondkommission.

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar