Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 27 januari 2016.

För att se vad Stämman beslutade öppna nedanstående länk alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se