KVARTALSREDOGÖRELSE JANUARI – MARS 2018

Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr.

.

Under de första månaderna av innevarande verksamhetsår har stort arbete och fokus lagts på att dels kontrollera och korrigera de felaktigheter som tidigare uppstått i koncernens redovisning, dels att finna finansiella lösningar på koncernens likviditetsproblem med syfte att så snart som möjligt kunna avsluta rekonstruktionsprocessen i såväl moderbolaget som i berörda dotterbolag.

För att se hela kvartalsrapporten se bifogade fil alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar