Metallvärden förvärvar Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Metallvärden har per den 30 september 2016 förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB (nedan ”SKM”). Förvärvet genomfördes under onsdagen den 5 oktober 2016. Säljare är H. J. Hansen Sverige AB, vilket bolag i sin tur är ett dotterbolag till ett av Danmarks största återvinningsföretag H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S.  

SKM bedriver verksamhet dels i Trollhättan, dels i Kristinehamn. Bolaget är specialiserat på återvinning av kablar samt även på demontering och återvinning av transformatorer.... 

För att ta del av hela informationen vg se bifogade fil alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se

Styrelsen

För mer information kontakta: Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60 bjorn.grufman@metallvarden.se