Metallvärden i Sverige AB (publ.) har tecknat avtal om försäljning av bolagets mobila fragmenteringsutrustning

Likvidtillskottet från försäljningen blir ett väsentligt bidrag till att kunna slutföra företagsrekonstruktionen av dotterbolagen M.V. Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB.

Utrustningen har varit utbjuden till försäljning sedan våren 2010. Ett flertal spekulanter har visat intresse men inte förrän nu har avtal med en köpare kunnat tecknas. En första delbetalning har gjorts och full likvid skall erläggas under juli månad varefter maskinen kommer att levereras.

Detta är det första riktigt positiva likvidflödet ur avyttringar från gamla Kilsta Metall AB. Tidigare har fastigheterna i Karlskoga avyttrats och betalning skedde till största delen med en s.k. säljarrevers. Köparen har efter köpet gått i konkurs och borgensmännen har ännu inte lyckats lösa sina borgensåtaganden.

Stockholm 17 juli 2013

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera