Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare.

Styrelsen i Metallvärden har den 6 november 2017 beslutat att ytterligare senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden juli – september.

Nytt datum för publicering har bestämts till tisdagen den 29 november 2017.

I tidigare pressmeddelande daterat den 25 oktober meddelades en senareläggning av rapporten fram till den 14 november. Drastiskt ökad arbetsbelastning i samband med den nyligen inledda företagsrekonstruktionen i flera av koncernens bolag i kombination med knappa resurser på bolagets redovisningsavdelning är anledningen till det ändrade beslutet med publiceringsdatum den 29 november

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar