Metallvärden stärker balansräkningen ytterligare

Metallvärden genomför i samband med planerad företrädesemission ytterligare förstärkning av koncernens balansräkning 

För att läsa hela meddelandet se bifogade fil alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar