Ny årsredovisning, Förslag till ny bolagsordning med namnändring, Styrelsens förslag till bemyndigande

inför årsstämman den 27 April 2012 finns nu att hämta på www.kilstametall.se och på bolagets kontor på Malmskillnadsgatan 39, Stockholm.

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Lars Ransgart, styr. ordf.

Tel: 070 – 729 43 39

lars.ransgart@ransgart.se