NYEMISSIONEN KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

(KILS MTF)

Kilsta Metall AB har genomfört en nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Bolaget har därmed tillförts 6,2 Mkr innan emissionskostnader. Intresset för emissionen var stort, totalt tecknades aktier för ca 9,7 Mkr, en överteckning med ca 56 %. Cirka 80 % av emissionen tecknades med företrädesrätt, resterande tecknades utan företrädesrätt men huvudsakligen av befintliga aktieägare.

Syftet med emissionen var att skapa finansiell stabilitet i dagens lågkonjunktur, men även beredskap att utnyttja affärsmöjligheter.

- Att intresset var så stort för emissionen var glädjande och visar på ett starkt förtroende för vår förmåga att åter visa god lönsamhet, säger bolagets VD Christian Karstensen.

För mer info

Christian Karstensen

0586 - 500 30

VD Kilsta Metall AB

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Bolaget har ca 2100 aktieägare.

Kilsta Metall-aktien är listad på Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar