Pressmeddelande

Årsredovisningen för 2010 kommer nu att läggas ut på hemsidan www.kilstametall.se och kan beställas via e-post av asa.nilsson@metallvarden.se eller per telefon 08-440 84 60.

Övriga bolagshandlingar inför bolagsstämman som äger rum den 28 april i Stockholm, finns tillgängliga på bolagets kontor på Apelbergsgatan 50 i Stockholm.

 

Vidare meddelar bolaget att p.13 i den föreslagna Dagordningen:

”Beslut om apport-/riktad emission för förvärv av bolag” utgår då förhandlingar fortfarande pågår.

 

 

Stockholm 2011-04-14

 

För vidare information kontakta

Björn Grufman VD

08-440 84 60

Prenumerera

Dokument & länkar