God avkastning på skogsskiftet genom grundläggande skötsel

Skogen växer så snabbt att det lönar sig att kartlägga skötsel- och avverkningsbehovet med ett par års mellanrum. Ibland lämnas skogsskiften oskötta i år eller till och med årtionden av en eller annan orsak. Då är det bra att ta hjälp av en expert för att utreda skogens skick.
– Det är aldrig för sent att börja sköta ett skogsskifte. En välskött skog garanterar en jämn avkastning, säger Juha Rissanen, chef för medlemstjänster på Metsäliitto i Kuopio distrikt.

För den som vill inleda grundläggande skötsel av sitt skogsskifte är det enklaste sättet att avtala om ett avgiftsfritt besök på skiftet med Metsäliittos kontaktperson.
– Åtgärderna planeras alltid utifrån skogsägarens mål. För vissa är avkastningen det viktigaste, för vissa rekreationsbruk och för andra att iståndsätta skiftet för försäljning eller generationsväxling.
Skogsägarna kan smidigt sköta sina ärenden med Metsäliitto.
– Hos oss får man alla tjänster via samma kontaktperson, oberoende av om det är fråga om plantröjning, virkesaffärer eller dikning för iståndsättning, säger Rissanen.

Vid besöket på skiftet kartläggs skogens skötsel- och avverkningsbehov.
– Det är bra att börja med plantbeståndet. Har plantorna börjat växa, finns det ett behov av gräsrensning och plantröjning eller har plantbeståndet utsatts för angrepp från sork och älg?
Det är av yttersta vikt att skötselåtgärderna utförs på plantbeståndet vid rätt tidpunkt, eftersom det händer mycket på ett par år. Med skötselåtgärderna säkerställs att insatserna inte går till spillo.
– Metsäliitto har kunniga skogsarbetare som kan utföra arbetet, men till exempel plantering, gräsrensning och plantröjning är arbeten som lämpar sig väl även för skogsägarna själva, säger Rissanen.

En första kartläggning av avverkningsbehovet ska gärna göras för ungskog.
– En första gallring börjar vara aktuell när skogen är 25 år gammal. Om skogen inte gallras i tid är det risk för att trädbeståndet blir för tätt. Gallringen ger träden rum att växa, och skogsägaren får också inkomster från gallringen.
När skogarna har nått slutavverkningsålder kan ägaren gärna börja fundera på att förnya skogen.
– När tillväxten avtar minskar också avkastningen på skogen. Då kan slutavverkning vara ett klokt alternativ.

Besöket på skogsskiftet avslutas med att en plan över de nödvändiga åtgärderna utarbetas. Utifrån denna plan kan skogsägaren sedan fundera på olika alternativ. Samtidigt görs en kalkyl över inkomsterna och utgifterna för arbetena.
– Skogsvård är ett långsiktigt arbete, och det lönar sig att sprida ut åtgärderna över en period på ett par år. Inkomsterna från avverkningen täcker ofta kostnaderna för skötseln, och därför behövs normalt inga stora penninginsatser, säger Rissanen.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera