Johan Björkenheim invald i Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Vid sitt sammanträde den 1 november 2017 valde Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd jord- och skogsbruksföretagare Johan Björkenheim till ny ledamot i andelslagets styrelse från den 1 januari 2018. Björkenheim har lång erfarenhet av skogsbruk och Metsäliitto Osuuskuntas förtroendepositioner. Han var fullmäktigeledamot under åren 1999–2011 och är ledamot i förvaltningsrådet sedan år 2011.

Metsä Group Pressmeddelande 1 november 2017

Vid sitt sammanträde den 1 november 2017 valde Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd jord- och skogsbruksföretagare Johan Björkenheim till ny ledamot i andelslagets styrelse från den 1 januari 2018. Björkenheim har lång erfarenhet av skogsbruk och Metsäliitto Osuuskuntas förtroendepositioner. Han var fullmäktigeledamot under åren 1999–2011 och är ledamot i förvaltningsrådet sedan år 2011.

Lantbruksråd Antti Tukeva, som har varit styrelseledamot sedan 2009, var inte längre en kandidat för styrelsen.

Vid sammanträdet beslutades dessutom att följande arvoden betalas till ordföranden och ledamöterna i styrelsen år 2018: arvodet till andelslagets styrelseordförande är 7 200 euro i månaden, månadsarvodet till styrelseledamöterna är 4 000 euro och månadsarvodet till ersättningsutskottets ordförande är 1 000 euro. Arvodena ligger på samma nivå som 2017.

METSÄ GROUP
 

Tilläggsuppgifter:
Miika Arola, direktör för juridiska ärenden, Metsä Group, tfn 010 465 4205

Metsä Group
www.metsagroup.com

Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper.

Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera