Kapitalbonus har fått ett gott mottagande

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar har från och med årets början haft ett nytt placeringsalternativ: Kapitalbonus som fogas till A-tilläggsandelarna. Det har väckt intresse bland de medlemmar som är intresserade av långsiktiga placeringar. 


”Kapitalbonus erbjuder medlemmarna en god möjlighet att maximera avkastningen på skogspengarna. En medlem som regelbundet gör virkesaffärer med oss kan förmånligt teckna A-tilläggsandelar i samband med en ny virkesaffär, såvitt medlemmen har samlat teckningsrätt under den så kallade förvärvningsperioden. Kapitalbonus förbättrar ytterligare placeringarnas avkastning”, berättar direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.


Så här kommer du med

Kapitalbonussystemet innehåller tre perioder. Under förvärvningsperioden, dvs. under det första kalenderåret, placerar du medel från virkesaffärer eller andelsräntor i A-tilläggsandelar och erhåller rätt att utnyttja Kapitalbonus. 

Under den två följande kalenderår långa bruksperioden kan du använda virkesinkomster för att teckna A-tilläggsandelar till nedsatt pris, högst till samma belopp som under förvärvningsperioden. Du betalar 85 procent av A-tilläggsandelarnas nominella värde och Metsäliitto Osuuskunta betalar återstående 15 procent. Du får alltså tilläggsandelarna med en rejäl rabatt och räntan på placeringen löper ju på normalt sätt i enlighet med fullmäktiges respektive räntebeslut.

Efter bruksperioden följer en två kalenderår lång bindningsperiod, under vilken dina A-tilläggsandelar växer ränta. Om du säger upp dina andelar före utgången av bindningsperioden, mister du den del som andelslaget har betalat – räntorna och den del du själv har betalat får du tillbaka i enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Efter bindningsperiodens utgång kan du lyfta dina A-tilläggsandelar med ränta eller låta placeringen fortlöpa i enlighet med normala villkor för A-tilläggsandelar.


Avkastningen kan vara till och med sju procent

”En medlem som utnyttjar kapitalbonus uppnår den bästa avkastningen genom en långsiktig, minst fem år lång placeringsperiod”, konstaterar Jumppanen. ”Även om den historiska avkastningen inte är en garanti för kommande avkastning, visar den historiska ränta som har betalats för A-tilläggsandelar, att tilläggsandelar i kapitalbonussystemet kan ge en avkastning som uppgår till och med till sju procent.”

”Vi har bedrivit en långsiktig räntepolitik också under ekonomiskt svåra tider och räntorna har hållits på en mycket konkurrenskraftig nivå. Vårt andelslag är känt som en solid placeringsmöjlighet som intresserar skogsägarna.” 

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har föreslagit att räntan för föregående år skulle utgå med fem procent för A-tilläggsandelar liksom under två föregående år. Beslut om andelsräntorna fattas av det genom val utnämnda fullmäktige i maj.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera