Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas massaved

Metsä Group pressmeddelande 23.2.2018

Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för massaved som köps av dem under tiden 1.3–31.5.2018.

De investeringar som Metsä Group har gjort under de senaste åren höjer betydligt efterfrågan på inhemskt virke. Bioproduktfabriken som startades i augusti 2017 höjer redan ensam efterfrågan på barrträdsmassaved med cirka fyra miljoner kubikmeter per år.

”Vi har hela tiden betonat, att vi vill köpa den större virkesvolym som våra investeringar kräver av våra ägarmedlemmar i Finland”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. ”Genom kampanjen med dubbel bonus vill vi rikta ökningen i efterfrågan uttryckligen till vår medlemskår. Samtidigt uppmuntrar vi skogsägarna att sköta om gallringsavverkningarna, vilka är viktiga för skogens tillväxt och diameterutveckling.”

”Våra inköpta virkesvolymer har ökat enligt plan redan under flera års tid och ökar också i år. Årets virkeshandel har fått en bra start. Vi köper aktivt virke i hela landet.”

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar, som sammanlagt har sålt minst 500 m3 virke till Metsä Group under fyra föregående år är berättigade till bonus. Avtalsmedlemmar får bonus på allt virke som de säljer, oberoende av försäljningsvolym. Metsä Group betalar bonus också för köp av skogsvårdstjänster.

Dubbel bonus för massaved betalas till alla medlemmar med bonusrätt, vilka gör en virkesaffär under tiden 1.3-31.5.2018. Avtalsmedlemmar får retroaktivt dubbel bonus för nuvarande garantiprisperiod, som började på fjolårssidan.

”Enligt vår ägarstrategi får de ägarmedlemmar som förbinder sig kraftigast också de bästa medlemsförmånerna. Därför betalar vi dubbel bonus retroaktivt till avtalsmedlemmarna. De kan lita på att de alltid får det bästa priset för sitt virke, oberoende av tidpunkten då virkesaffären görs”, säger Mäntylä.

Storleken på den dubbla bonus som betalas för massaved beror på mottagen virkesvolym och kundnivå. För förstagallringsvirke betyder dubbel bonus till och med 10 procent till på priset.

Mera information om medlemsförmåner och införtjänande av bonusrättigheter: www.metsaforest.com

Tilläggsuppgifter:
Juha Mäntylä, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 352 5528
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911

www.metsaforest.com
Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera

Media

Media