Metsä Group först ute på marknaden med helt elektronisk förhandsfinansiering av virkesaffärer

Metsä Group pressmeddelande 22.5.2018

Genom förhandsfinansieringen får skogsägaren till och med 80 procent av virkeslikviden på sitt bankkonto inom tre dagar efter att virkesaffären är gjord, även om träden skulle avverkas först två år senare. Förhandsfinansieringstjänsten är endast tillgänglig för elektroniska virkesaffärer. Tjänsten är utvecklad i samarbete med OP.

Metsä Group och OP har tillsammans utvecklat en finansieringstjänst, genom vilken skogsägaren efter en elektronisk virkesaffär får till och med 80 procent av virkesförsäljningspengarna på sitt bankkonto inom tre dagar efter att virkesaffären är gjord. Pengarna kan i de snabbaste fallen finnas på kontot redan samma dag om skogsägaren är kontokund hos OP.

”Vi vill erbjuda en helt elektronisk och snabb finansieringstjänst för skogsägare till exempel för investeringar. Vi var först ute med elektronisk virkeshandel och under början av året var den elektroniska handelns andel redan över 30 procent av våra virkesaffärer”, berättar Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.

Lättare att planera sin ekonomi

”Det blir lättare för skogsägarna att planera sin ekonomi, då den exakta tidpunkten för när virkespengarna kommer in på kontot är klar. I fråga om traditionella virkesaffärer kan utbetalningstidtabellen vara lång om skogsägaren till exempel planerar att köpa en bostad, traktor eller en ny skogsfastighet.”

”Förhandsfinansieringen av virkesaffärer omvandlar snabbt avverkningsmöjligheterna till reda pengar. Skogsegendomen kan användas flexiblare än tidigare för investeringar och anskaffningar”, säger OPs chef för skogstjänster Petri Kortejärvi.

Förhandsfinansieringen 70 % i gallringar

Förhandsfinansieringen är tillgänglig för rotaffärer, dvs. virkesaffärer där Metsä Group driver virket. För förnyelseavverkningar är förhandsfinansieringens maximibelopp 80 procent av virkesaffärens värde och för gallringar 70 procent. Förhandsfinansiering är också tillgänglig vid fullmaktsaffärer.

I vanliga fall kan skogsägaren få ett litet förskott på virkesaffärens slutsumma efter att affären är gjord. Återstoden av virkespengarna betalas till skogsägaren inom en månad efter mätbeskedet. Den maximala drivningstiden vid sedvanliga virkesaffärer är normalt två år, men i fråga om vintergallringar kan den vara till och med tre år.

Förhandsfinansieringen förutsätter inte medlemskap i Metsäliitto Osuuskunta och den är inte beroende av kundnivå, dvs. huruvida skogsägaren är avtalskund hos Metsä Group eller inte. Förhandsfinansieringen erbjuds av OP Företagsbanken Abp.

Förhandsfinansieringstjänsten för virkeshandel tas i bruk i juni.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Petri Kortejärvi, chef för skogstjänster, OP, tfn 040 762 8210
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911

Metsä Forest www.metsaforest.com

Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera

Media

Media