Metsä Group mer än tredubblar sin FSC®-certifierade skogsareal

Metsä Group pressmeddelande 18.11.2015

Då Salla och Kemijärvi samfällda skogar ansluter sig till Metsä Groups FSC®-gruppcertifikat, ökar dess areal till 150 000 hektar.

Salla och Kemijärvi samfällda skogar, sammanlagt knappt 110 000 hektar har anslutit sig till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat, vars areal därmed ökar till 150 000 hektar. Skogscertifikatet, som verifieras av en utomstående aktör, vittnar om att ekonomiskogen sköts och används på ett ansvarsfullt sätt. 

”En del av våra kunder vill ha en del av sitt virke FSC-certifierat. Utvidgningen hjälper oss att betjäna dessa kunder bättre än förut. Vi är mycket glada över att Salla och Kemijärvi samfällda skog har anslutit sig till vårt gruppcertifikat”, säger Yrjö Perälä, direktör för Metsä Groups virkeshandel och skogstjänster i Finland. 

”Genom FSC-certifieringen tryggar vi att den samfällda skogens virke har efterfrågan. Certifieringen tryggar också att andra värden bevaras”, berättar Antti Kerkelä, ordförande för Kemijärvi samfällda skogs förvaltningsnämnd. 

Timo Jumisko som är ordförande för förvaltningsnämnden för Salla samfällda skog berättar att de har siktet inställt på framtiden. ”Efterfrågan på FSC-certifierade slutprodukter ökar. Vi vill räkna oss till föregångarna.” 

”Vi är nöjda med att Metsä Group främjar FSC-gruppcertifiering. Efterfrågan på FSC-certifierat virke ökar kraftigt och det råder en klar brist på sådant virke i Finland. Det är fint att de samfällda skogarna har anslutit sig till FSC”, säger Anniina Kostilainen, verksamhetschef för FSC Finland. 

Metsä Group fick FSC-gruppcertifikat 2012. Tills vidare har certifikatet omfattat cirka 40 000 hektar skog som ägs både av koncernbolagen och av privatpersoner. Avtalskunder hos Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta kan ansluta sig till FSC-gruppcertifikatet. Allt flera avtalskunder ansluter sin skog till gruppcertifikatet. 

”Metsä Group har uppställt som mål, att minst 80 procent av allt virke som vi anskaffar är certifierat. Cirka 84 procent av det virke som vi anskaffade under 2014 var certifierat enligt PEFC™ eller FSC®. Andelen är mycket hög i en internationell jämförelse och inom vår bransch. Vi känner alltid till ursprunget på vårt virke till hundra procent”, säger Metsä Groups miljödirektör Jussi Ripatti.

Sex procent av skogarna i Finland är FSC-certifierade. Inemot 90 procent är PEFC-certifierade. Gruppcertifieringen är ett sätt att främja hållbart skogsbruk i samarbete med olika skogsägare, eftersom det är ett enklare och förmånligare sätt att certifiera skog.

Länken till bilden.

METSÄ GROUP

Koncernkommunikation

 

Tilläggsuppgifter:
Harri Hyppänen, anskaffningschef, Metsä Group, tfn 050 532 0016
Timo Jumisko, ordförande, Salla samfällda skogs förvaltningsnämnd, tfn 040 179 4017
Antti Kerkelä, ordförande, Kemijärvi samfällda skogs förvaltningsnämnd, tfn 040 533 0457
Anniina Kostilainen, verksamhetschef, FSC Finland, tfn045 801 4333
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn050 526 4911

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-licenskod är FSC-C014476.

www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars huvudråvara är förnybart nordligt trä som odlas på ett hållbart sätt. Metsä Group koncentrerar sig på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Koncernens högklassiga produkter kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovativitet.

Metsä Groups omsättning uppgick 2014 till 5,0 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 9 800 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag. Andelslaget ägs av cirka 122 000 finländska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera