Metsä Woods Kuningaspalkki bär i ladugården

I Hannu Paananens och Mia Ikäheimos nya lösdriftsladugård för mjölkkor i Keitele utnyttjas inhemskt kunnande. Metsä Group har haft lösningar för såväl virkeshandel som takkonstruktioner.

Höstsolen som tittar fram mellan molnen, sänder sina strålar över den nästan färdiga lösdriftsladugården på gården Kaunisto i Norra Savolax, intill tätoorten Keitele.

I Hannu Paananens och Mia Ikäheimos nya lösdriftsladugård för mjölkkor i Keitele utnyttjas inhemskt kunnande. Metsä Group har haft lösningar för såväl virkeshandel som takkonstruktioner.

Höstsolen som tittar fram mellan molnen, sänder sina strålar över den nästan färdiga lösdriftsladugården på gården Kaunisto i Norra Savolax, intill tätoorten Keitele.

Det är också med ljus i sinnet som husbondeparet Hannu Paananen och Mia Ikäheimo berättar om byggnadsprojektet.

”Vi började för cirka fyra år sedan fundera, att vi måste utveckla verksamheten på ett eller annat sätt om vi ska fortsätta som mjölkproducenter”, berättar den 41 år gamla Paananen.

Paret beslöt sig för att bygga en modern och luftig lösdriftsladugård, där mjölkningen sköts av en robot. Den nya ladugården har utrymme för 72 mjölkkor och rekryteringsdjur därtill, då den gamla båsladugården hade 27 mjölkkoplatser.

”Även om mjölkpriserna har varit sjunkande under projektets gång, så litar vi på att marknadssituationen blir bättre. Återbetalningstiden för den här investeringen på över en miljon euro är 20 år, så vi kommer nog att möta många slag av konjunkturer ännu.”

Inhemska material i huvudrollen

Paananen och Ikäheimo har så långt som möjligt utnyttjat inhemska lösningar i sitt lösdriftsstall.

”Vi uppmanar ju konsumenterna att välja inhemska livsmedel, så vi vill föregå med gott exempel i fråga om våra egna val”, påpekar paret.

I det ljusa lösdriftsstallet fäster man uppmärksamhet vid de massiva limträbalkarna som bildar bärande takkonstruktion.

”Vi valde Metsä Woodin Kuningaspalkki på grund av lösningen är praktisk, inhemsk och konkurrenskraftig i pris”, beskriver Paananen.

Ikäheimo tror också att trä är en mera hållbar lösning än stål i lösdriftsstallet, då materialen utsätts för hård påfrestning i varierande omständigheter. Vid öppningen av lösdriftsstallet fick Kuningaspalkki-konstruktionen också beröm av gästerna för sitt visuellt tilltalande utseende.

”Alla sidor av bjälkarna är hyvlade och de kunde också färgas på ett flexibelt sätt”, tillägger Paananen.

Flexibel service i virkesaffärer

Öppningen av lösdriftsstallet på Kaunisto den sista september, lockade hundratals gäster. Metsä Group som har deltagit i projektet från de första metrarna deltog också i öppningen med en egen avdelning.

”Virkesaffärerna med Metsä Group har haft en betydande roll för finansiering av projektets planering. Redan för fyra år sedan slog vi fast virkesaffärer med skogsexpert Jukka Niskanen då vi röjde mera åker för gårdens behov”, berättar Paananen, som har tecknat avtal om medlemsförmåner med Metsä Group.

Då man planerar en stor och noggrant schemalagd investering på en gård, så är det viktigt att allting löper smidigt också i skogen.

”Det pris som Metsä Group betalar för virket är konkurrenskraftigt och det var lätt att komma överens om till exempel tidtabeller för avverkning och transporter med Jukka. Det hade stor betydelse för drivandet av arbetena”, tackar Paananen.

Foton av lösdriftsladugård finns här.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera