Metsäliitto Osuuskuntas C-tilläggsandelar

Metsä Group pressmeddelande 15.2.2013


Enligt beslut som har fattats av Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige och styrelse innehåller varje Metsäliitto Osuuskunta C-tilläggsandel en ekonomisk fördel i form av tilläggsränta som bestäms enligt NASDAQ OMX Helsingfors Ab:s (”Helsingforsbörsen”) kurs för B-aktien i Metsä Board Oyj (tidigare firma M-real Oyj).

Enligt villkoren för teckning av C-tilläggsandelskapital ska för C-insatserna betalas tilläggsränta om den enligt handelsvolymen vägda medelkursen för Metsä Board Oyj:s B-aktie överskrider 2,50 euro under en period på fem handelsdagar före 15.2.2013. Beloppet på tilläggsräntan som betalas på varje C-tilläggsandel motsvarar differensen mellan nämnda medelkurs och gränspriset på 2,50 euro (dock högst 1,00 euro per C-tilläggsandel).

Den enligt handelsvolymen vägda medelkursen för Metsä Board Oyj:s B-aktie på Helsingforsbörsen under nämnda tidsperiod var 2,34 euro, dvs. under gränspriset på 2,50 euro. Därmed betalas ingen tilläggsränta på C-tilläggsandelarna.

På C-tilläggsandelarna har betalats en årlig ränta på 4,5 procent för 2010 och 2011. Styrelsen föreslår en ränta på 4,5 procent för 2012.

I enlighet med teckningsvillkoren för C-insatserna ändras C-tilläggsandelarna till B-tilläggsandelar efter 1.3.2013.


METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Mer information:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, Metsä Group, tfn 050 384 4804
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera