Miljontals kilometer med Metsä Group

Finlands Transport och Logistik SKAL rf premierade i somras Konnekuljetus Oy som årets transportföretag. Samarbetet med Metsä Group inleddes redan på 1980-talet.

Finlands Transport och Logistik SKAL rf:s utmärkelse blir särskilt betydelsefullt, eftersom det var första gången som priset delades ut till ett företag som är verksamt helt inom skogsbranschen.

”Erkännandet är en fin sak för hela personalen. Ett stort tack för priset måste också riktas till våra kunder, vilka har gjort vårt arbete möjligt”, konstaterar Juha Liimatainen som är grundare och styrelseordförande för Konnekuljetus.

Konnekuljetus historia började i mellersta Finland på 1980-talet, då Liimatainen med en lastbil började transportera virke som Metsäliitto hade drivit. ”Konnevesi har alltid vari en viktig ort för Metsä Group med avseende på virkeshandel. Närheten till massa- och kartongfabrikerna i Äänekoski och ett tätt samarbete med Metsä Group har för sin del gjort det möjligt att utveckla vårt företag.”

Liimatainens son Mika anslöt sig på heltid till företagets arbetsstyrka 2004. ”Då ökade min tro på framtiden och företagets utveckling tog fart.”

I dag har företaget elva fordonskombinationer i trafik, vilka enligt kundernas behov har utrustats och byggts så att de lämpar sig för transport av flis, massa och sågvaror. Företaget har slutat transportera rundvirke.

”Vi har varje månad 6-7 bilar i trafik för Metsä Group. Med hjälp av vårt samarbetsnätverk och våra moderna bilar kan vi transportera snart sagt vad som helst”, säger Mika Liimatainen som fungerar som företagets verkställande direktör. Företaget har 32 anställda och det har växt till att bli den största privata arbetsgivaren i Konnevesi.   

Serviceattityden syns

Metsä Groups logistikexpert Mika Pulkkinen ger Konnekuljetus sitt erkännande för serviceattityd och flexibilitet. ”Företaget transporterar på uppdrag av oss bland annat sågverksflis till pappersfabrikerna, massa till Metsä Boards fabrik i Äänekoski samt bark och flis till värmecentraler.” 

”Situationen växlar otroligt snabbt speciellt vid värmecentralerna. Kompanjoner som Konnekuljetus är viktiga för oss, då de snabbt kan reagera på nya situationer.”

Enligt Pulkkinen är det ur Metsä Groups synpunkt väsentligt att företagarna också ger utvecklingsförslag och respons. ”Till exempel i anknytning till utvecklandet av elektroniska transportstyrningssystem har vi haft tätt samarbete med Konnekuljetus.”

Liimatainens ser med tillförsikt på framtiden för sitt företag. Bioproduktfabriken kommer att leda till att de volymer som ska transporteras ökar, men samtidigt ändrar råvaruströmmarna riktning. 

”Förändringen utmanar oss att tänka på vår verksamhet på ett nytt sätt. Vi håller vår maskinpark och personal uppdaterad, så att vi kan betjäna våra kunder på ett flexibelt sätt också i framtiden”, intygar Mika Liimatainen.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera