På Skogsdagen får besökarna se vad skogsvård är när den är som bäst

Det lönar sig för besökarna att ta del av skogsobjektet på Skogsdagen i Tammerforsregionen, eftersom de under den en kilometer långa vandringen får lära sig mycket intressant om skogsvård.
– Detta är en av få möjligheter i Finland att få se hela kedjan från plantering till stubbrytning, säger Vesa Hakonen, biträdande drivningschef i Tammerfors distrikt, som ansvarar för skogsobjektet på Skogsdagen. Även om hela skogsobjektet är unikt, rekommenderar Hakonen speciellt ett besök på objektet för kombinationsdrivning.
– Vid kombinationsdrivning, som har tillämpats i ett par år i Finland, avverkas både traditionellt gagnvirke och skogsenergi på samma gång. Vid kombinationsdrivning tillämpas masshantering av stammarna, vilket innebär att skogsmaskinen hanterar flera stammar åt gången i stället för endast en, säger Vesa Hakonen.
Kombinationsdrivning kan tillämpas i talldominerade skogar, och den ger en extra inkomst på 5–10 procent jämfört med traditionell gallring.

Expertanföranden och över 70 utställare utöver skogsobjektet
Utöver skogsobjektet erbjuds besökarna på Skogsdagen i Tammerforsregionen rikligt med information om de olika skedena man går igenom som skogsägare. Vid Ylöjärvi idrottscentrum hålls tre föreläsningsserier som är indelade efter tema: i den första serien behandlas skogsfastigheternas lönsamhet, i den andra god skogs- och naturvård och i den tredje på vilka olika sätt man kan äga skog. Hela Skogsdagens program i detalj samt skogsobjektet inklusive karta finns bifogade.
Över 70 organisationer och aktörer i skogsbranschen deltar i Skogsdagen i Tammerforsregionen. Huvudarrangörerna är Metsäliittokoncernen, Nordea Bank Finland och Tapiolagruppen. Skogdagen hålls vid Ylöjärvi idrottscentrum (adress: Elotie 14) klockan 9–16. Inträdet är fritt. Busstransport ordnas från idrottscentrum till skogsobjektet.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera