Skall vi besöka din skog tillsammans?

Då växtperioden går mot sitt slut så lönar det sig att kontrollera plantbestånden och vårens planteringar och sådder. Be att vår skogsexpert gör dig sällskap, skogsexperten ordnar vid behov med proffs på jobb till din skog.

”Det lönar sig för skogsägare att besöka sin skog så ofta som möjligt, så blir skogen bekant och man lär sig att bättre förstå sig på skogen”, säger skogsexpert Keijo Vartiainen från Loimaa.

”Träden håller sina löv några veckor ännu, åtminstone i södra Finland, så behovet av plantskogsvård är lätt att se vid ett fältbesök. I barrträdsplantbestånd minskar tillväxten redan av lite konkurrens av lövsly.”

Lövslyet växte påtagligt kraftigt under den gångna sommaren. Det snabba behovet av tidig röjning kan komma som en överraskning för skogsägarna. Tidpunkten för röjningen påverkar både plantbeståndets tillväxt och arbetskostnaden.

”Tidpunkten är beroende av växtplats och den förnyelsemetod som har tillämpats. Då det har gått 4–6 år sedan skogsodlingen och barrträden är cirka en meter höga, börjar skogen vara i behov av tidig röjning.”

Då den tidiga röjningen utförs vid rätt tid, så blir den efterföljande plantskogsgallringen förmånligare, då de träd som avlägsnas har klen diameter och arbetet löper snabbt.

”Vi har proffs också för plantskogsgallring. Vid plantskogsgallringen väljer man ut de stammar som lämnas kvar att växa till förstagallringen och dessutom hålls plantorna i gott skick och tillväxtförhållandena goda. Åtgärden utförs då granbestånd är cirka tre meter och tallbestånd fem–sex meter höga. Då man sköter väl om plantbeståndet, så blir utfallet av gagnvirke större vid förstagallringen än det blir om skogen inte vårdas”, påpekar Vartiainen.

Sakkunnig hjälp vid skogsförnyelse

”Förutom de äldre plantbestånden lönar det sig att kontrollera vårens planteringar och sådder. Om odlingen av någon anledning har misslyckats, så lönar det sig att utföra en ny odling så fort som möjligt. För att undvika att samma misstag upprepas, lönar det sig att noggrant fundera på vilken förnyelsemetodet, vilket träslag och planttyp man använder. Vi har vid behov den bästa expertis att erbjuda som stöd för valet.”

”Vi ordnar också med markberedning och plantor. Man hinner ännu utföra markberedning under hösten. Tjälen återpackar marken och planteringsarbetet kan inledas på våren, genast då tjälen har släppt. Det lönar sig att reservera plantor och frön redan nu, eftersom det har hänt att de som är allra senast ute har blivit utan tall- och björkplantor.”

Vartiainen uppmanar att kontakta den egna skogsexperten och komma överens om ett fältbesök eller arbeten som man redan vet om att skall utföras. ”Det är skäl att se skogsvården som en investering. Förutom plantskogsvård och gallring är det skäl att överväga gödsling – den ger god avkastning på placerat kapital. Det lönar sig att genast sätta igång med nästa års gödslingsplaner.”

Här hittar du din egen skogsexpert

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera