Skogen på nätet till hjälp vid skötseln av skogsegendomen

30.7.2010

Skogen på nätet, webbtjänsten som riktar sig till Metsäliittos ägarmedlemmar,
har förnyats. Tjänstens profil har förbättrats och innehållet har breddats. 

Den elektroniska tjänsten Skogen på nätet får nu hela tiden nya användare i
rask takt, då allt fler ägarmedlemmar börjar använda den kostnadsfria tjänsten.
Förutsättningen för att skogsägaren ska kunna ta tjänsten i bruk är att han har
en uppdaterad skogsbruksplan. 

Under sommaren har Skogen på nätet lanserats med en ännu klarare profil. När
det gäller innehållet erbjuder tjänsten numera förutom den egna
skogsbruksplanen bland annat nyheter, information om evenemang,
marknadsöversikter och statistiker över virkeshandeln. Användaren kan också se
de egna uppgifterna om virkeshandeln och andelsplaceringarna i tjänsten. 

I januari lanserades också ett skatteverktyg i tjänsten. Med hjälp av verktyget
kan skogsägaren sköta bokföringen över det egna skogsbruket och behändigt göra
deklarationen. Dessutom kan skogsägaren nu läsa Metsäliiton Viesti i Skogen på
nätet, en tidskrift som riktar sig till medlemmarna. 

Under drygt ett års tid har Skogen på nätets användarantal mångdubblats. Om du
är intresserad av tjänsten, ta kontakt med Metsäliittos kontaktperson eller
vårt stadskontor. Samtidigt kan du, om du så vill, avtala om att beställa en
individuell skogsbruksplan. 

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera