Spara pengarna genom att beställa plantorna i tid

Beställ plantorna från Metsä Group senast nu, om du har för avsikt att plantera inkommande vår eller höst. Du säkrar att plantorna börjar växa från början av växtperioden genom att snabbt skrida till åtgärder. Vi ger ett planteringsrör på handeln till dem som gör en ny beställning av minst 6 000 plantor till och med 31.3.2013!

Det lönar sig att plantera så snabbt som möjligt efter förnyelseavverkning i nyligen markberedd mark. En slutavverkningsareal som inte har förnyats producerar ingenting. Dessutom ökar väntetiden behovet av gräsbekämpning och ger slyet ett omotiverat försprång.

 - Varje år av försening efter förnyelseavverkning kostar skogsägaren en årsavkastning. På goda boniteter innebär detta en förlust av till och med 300 euro per hektar, räknar Metsä Groups skogsvårdschef Juho Rantala.

- Objekt som avverkas på våren och sommaren kan också planteras på hösten. Höstplantering lämpar sig för 80 av förnyelserna på skogsmark och det är egentligen bara de mest finfördelade momarkerna och torvmarker som inte bör planteras på hösten, konstaterar Rantala.


Plantera själv eller låt oss utföra arbetet

Rantala försäkrar att plantering är den förnyelsemetod som innebär minsta risk och bekymmer. Genom plantering får man också nytta av förädlingsarbetet, vilket ger sig till känna både i trädens tillväxt och i deras kvalitet.

- En god markberedning och plantering med högklassigt plantmaterial tryggar att tillväxten snabbt kommer igång. På det sättet säkras beståndets värdeökning och goda virkesförsäljningsinkomster för kommande generationer.

Planteringen är ett arbetsslag som lämpar sig väl för den självverksamma skogsägaren. Be din egen skogsexpert om tips inför arbetet! Om du inte själv har tid att utföra arbetet, kan du beställa också planteringsarbetet via din skogsexpert.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera