Styr kosan ut i den vårliga skogen

Det lönar sig att kontrollera plantbeståndens skick genast då snön har smält. Samtidigt kan man passa på att planera sommarens virkesförsäljningar tillsammans med Metsä Groups skogsexpert.

I april-maj är det rätt tid att planera sommarens skogsvårds- och avverkningsarbeten och kontrollera hur träden har klarat den långa vintern.

- I norra Finland har det förekommit betydande snöskador i gallringsskogar. Också här i mellersta Finland har vi fått kännedom om enstaka skadeområden, berättar skogsexpert Antti Rantala från Viitasaari anskaffningsdistrikt.

Rantala uppmanar skogsägarna att kontrollera situationen, särskilt på sådana figurer som nyligen har gallrats.

- Om skadorna är omfattande, är det skäl att snabbt bärga virket för att minimera risken för insektskador.

Ta en titt på plantbestånden

Våren är också en bra tid att kontrollera plantbeståndens skick.

- Det är lätt att få syn på plantorna, eftersom den övriga växtligheten inte ännu har vaknat. Nu lönar det sig att utreda behovet av gräsbekämpning, tidig röjning och plantskogsvård samt eventuell kompletteringsplantering. Älg- och sorkskador framträder också bäst på våren.

Rantala betonar särskilt den tidiga röjningens betydelse.

- Det är aktuellt med tidig röjning då plantbeståndet är ungefär en meter högt. En röjning som utförs vid rätt tid säkrar plantbeståndets snabba utveckling och sparar reda pengar. Om åtgärden försenas, kan den bli dubbelt så arbetsdryg och dyr.

Röjsågsarbeten lämpar sig för den självverksamma skogsägaren, men vid behov utför Metsä Groups proffs arbetet effektivt och med stor yrkeskunskap. Om man snabbt skrider till åtgärder, så kan man få en skogshuggare på jobb ännu inkommande sommar.

- Det är lättare att få fart på saker och ting om man kommer överens om ett lägenhetsbesök tillsammans med den egna regionens skogsexpert.

Prisgaranti i maj

I samband med lägenhetsbesöket är det skäl att samtidigt passa på att planera sommarens avverkningar.

- Situationen är läglig ur skogsägarens synpunkt, eftersom efterfrågan på alla sortiment är god. Vi söker särskilt efter objekt med bärande botten, vilka kan drivas sommartid.

Genom att teckna ett avtal om medlemsförmåner med Metsä Group får skogsägaren en prisgaranti på virkesaffärer som görs till och med slutet av maj.

- Bonusen kan man utnyttja till exempel för att köpa plantor eller ett planteringsrör. På många håll finns det ännu plantor att få för den här våren, men det lönar sig att kontrollera hur det ligger till hos den egna skogsexperten, påminner Rantala.

Snart sommar

Rantala upplever att april-maj är årets finaste tid i skogen. Även om han medger att han ofta betraktar sin omgivning ur skogsvårdssynpunkt, så kan han inte undgå att se hur naturen vaknar av värme och ljus.

- För mig är flyttfåglarnas ankomst och orrarnas bärande stämmor säkra tecken på att våren är här. Senast då jag ser sädesärlan inspektera en leveransvirkestrave vet jag att sommaren åter står för dörren.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera