Tips för en fungerande generationsväxling

Generationsväxlingen av en skogslägenhet skjuts ofta upp långa tider enbart av den orsaken att man inte kommer för sig att ta upp saken. Generationsväxlingen kan fortskrida snabbt då diskussionen har öppnats. Det är skäl att planera generationsväxlingen väl. Ägarmedlemmar kan initiera generationsväxlingen med hjälp av vår skogsexpert.

Bekanta dig med följande tips om en generationsväxling är aktuell på din skogslägenhet:

 • Inled en diskussion med dem som potentiellt skall ta över genast då du själv är färdig till det.
   
 • Använd dig av experter för att reda ut alternativen kring generationsväxlingen. Metsä Group samarbetar med ProAgria och andra sakkunniga. Du har kunnig skatte- och juridisk expertis inom jord- och skogsbruk till ditt förfogande och det går bra att ordna med de egentliga generationsväxlingsavtalen och -handlingarna med dem.
   
 • Låt en expert utföra en värdering av lägenheten. Kostnaderna för en lägenhetsvärdering som vår skogsexpert utför gottgörs den nya ägaren, då denna som medlem gör sin första virkesaffär. Vi ställer upp en individuell skogsbruksplan om den gamla planen är föråldrad eller om det inte finns en plan från tidigare.
   
 • Vi hjälper också till med finansieringen av generationsväxlingen. En virkesaffär vid rätt tidpunkt kan användas för att finansiera en del av köpeskillingen eller arvs- eller gåvoskatt.
   
 • Begär ett förhandsbesked av beskattaren då det är klart på vilket sätt generationsväxlingen skall utföras.
   
 • Red med din egen skogsexpert ut hur medlemskapet och medlemsförmånerna i Metsäliitto Osuuskunta kan överföras.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera