Vårdade skogar tål stormar bäst

Stormen Eino som rasade under veckoslutet fick åter många skogsägare att fundera på om man med skogsvård kunde förebygga stormskador. Enligt de första uppgifterna kunde massiva skador undvikas denna gång.


”Sådana skogar där man har utfört plantskogsvård och gallringar vid rätt tid och till rätt täthet är mest tåliga mot stormskador. I sådana skogar har träden ett starkt rotsystem och grov stam, så de tål stormar och andra eventuella orsaker till skador bättre än ovårdade skogar”, säger Metsä Groups skogsvårdschef Juho Rantala.

Enligt Rantala kan man i viss mån förebygga stormskador också genom avgränsningen av stämplingsposterna. Då försöker man undvika smala tegar av gammal skog mellan kalhyggen och unga plantbestånd samt också i övrigt undvika skarpa gränser mot gammal skog. ”Om en kalavverkning gränsar mot gammal skog finns alltid risken för stormskador. I sådana fall kan man minska på risken en aning genom att gallra en smal remsa av beståndet mot det kalavverkade området.”

”Det är bra att minnas, att den största stormskaderisken alltid finns i gamla skogar, vars tillväxt redan har avtagit och vars värdetillväxt också håller på att bli negativ till följd av olika skador. Då man sköter om förnyelsen i tid, så får man säkert tillvara det kapital som finns bundet i skogen till sitt fulla belopp och dessutom ett nytt plantbestånd som kan kämpa mot stormarna.”


Kontakta din egen skogsexpert

”Eino åstadkom relativt små skador. På många håll välte endast några tiotal eller högst några hundra stammar”, säger inköpschef Harri Hyppänen ett drygt dygn efter stormen.

Volymen kullvälta träd är på många håll alltför liten för maskinell drivning. ”Om det finns vindfällen i skogen, så lönar det sig att kontakta den egna skogsexperten och planera in en tillräckligt stor avverkning för att komplettera bärgningen av vindfällen. Drivningen av stormskadade träd är alltid maskinarbete”, betonar Hyppänen.


”Våra skogsexperter utför också vid behov skadevärderingar för våra ägarmedlemmars behov gentemot försäkringsbolaget. Drivningen av stormskadade träd inleds i avtalskundernas skogar – dock ser det för närvarande ut att stormskadorna efter Eino kan drivas som en del av den normala drivningen.”


Bra försäkringserbjudande i nätbutiken

I nätbutiken (www.skogenpanatet.fi) finns ett bra försäkringserbjudande för ägarmedlemmar som har bonusrättigheter. OP-Pohjola erbjuder 40 procent rabatt på skogsförsäkringens premier under det första året. Det lönar sig att ta skogsförsäkringen före skadan är skedd!

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera