Metsäliittos Vapo-affär förverkligas

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 24.6.2009
 

Metsäliittos Vapo-affär förverkligas
 
Metsäliittos försäljning av sitt innehav i Vapo Oy har förverkligats i dag den
24 juni. Metsäliitto sålde hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo till ett inhemskt
konsortium som leds av EPV Energia Oy. 
 
Köpesumman är 165 miljoner euro. Metsäliitto redovisar en vinst på cirka 27
miljoner i affären. 
 
Ytterligare information
Strategidirektör Hannu Anttila, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 5111
Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

Prenumerera