Vinsterna i Rullaati-lotteriet till Kuopio, Vasa och Puolanka

7500 besökare deltog i skogsevenemanget Rullaati rullaa under våren.


Fru Fortuna gynnade Pentti Ritvas, Kuopio, Raili Vaspimaa, Vasa och Reijo
Juntunen, Puolanka i den riksomfattande dragningen i Rullaati rullaa-lotteriet.
Vinnarna fick varsin Husqvarna 343F -röjningssåg. 

Husqvarna-återförsäljare Pertti Matero (t.v.) och Metsäliittos inköpsförman
Juha Kyllönen (t.h.) överräckte Husqvarna-prissågen till Reijo Juntunen (i
mitten). Sågen kom lämpligt, för Juntunen har redan använt sin förra Husqvarna
röjsåg i 30 år. 

Rullaati rullaa som arrangeras av Metsäliitto och deras samarbetskompanjoner
samlade under våren omkring 7500 besökare på 16 orter runt om i Finland. 

På tillställningarna erbjöds aktuell information om skogsfrågor och
virkeshandel för skogsägarna och program för hela familjen. 

Prenumerera