Metsäliittos Träproduktindustri sålde sågverket i Soinlahti till Anaika Wood

Metsäliittos Träproduktindustri har undertecknat avtalen om försäljning av
maskinerna och anläggningarna vid sågverket i Soinlahti till Anaika Wood Ltd Oy
och försäljning av de byggnader och den mark som hör till sågverket till
Iisalmen Teollisuuskylä Oy. 
Sågverket i Soinlahti, som ligger i staden Idensalmi, stängdes i början av år
2009. Den största delen av sågverkets produktion, huvudsakligen sågat
granvirke, var riktad till Finland och Metsäliitto Träproduktsindustris egen
förädling. Anaika Wood har för avsikt att i Soinlahti såga råvaran till vissa
komponenter för den japanska marknaden. Komponenterna vidareförädlas i bolagets
övriga produktionsanläggningar. 

Avtalet inkluderar också ett långsiktigt virkesanskaffningsavtal mellan
Metsäliittos Virkesanskaffning och Anaika Wood. Metsäliitto har inga
produktionsanläggningar som använder stock i regionen, och därför
effektiviserar avtalet Metsäliittos verksamhet och ökar möjligheterna att
använda medlemmarnas virke i regionen. 

Mer information:                                
Branschdirektör Ole Salvén, Metsäliittos Träproduktindustri           
tfn 010 465 4870                                
Branschdirektör Juha Mäntylä, Metsäliittos Virkesanskaffning          
tfn 010 465 4244

Om oss

Metsä Woodwww.metsawood.com Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Prenumerera