Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsä Groups finansiella resultat för januari–mars

Metsä Group pressmeddelande 29.4.2013


Metsä Groups finansiella resultat för januari–mars 2013 presenteras tisdagen den 7 maj kl 13 i Banks konferensrum Wall Street, adress Unionsgatan 22, Helsingfors.

Metsä Groups koncernchef Kari Jordan presenterar koncernens samt dess affärsområdens resultat.

Anmälningar till presskonferens ombedes innan måndagen den 6 maj per e-post till terhi.kylanlahti@metsagroup.com.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation


Ytterligare information:
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 050 522 0924


www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera