Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsä Groups finansiella resultat för januari–mars

Metsä Group pressmeddelande 26.4.2012


Metsä Groups finansiella resultat för januari–mars 2012 presenteras torsdagen den 3 maj kl 13 i Banks konferensrum Wall Street, adress Unionsgatan 22, Helsingfors.

Metsä Groups koncernchef Kari Jordan presenterar koncernens samt dess affärsområdens resultat.

Anmälningar till presskonferens ombedes innan onsdagen den 2 maj per e-post till terhi.kylanlahti@metsagroup.com.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 050 522 0924


www.metsagroup.com 

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är starkt närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke och träfiber är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa och papper, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning uppgick 2011 till 5,3 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 12 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera