Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsäliittokoncernens bokslut för 2010

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 2.2.2011

Metsäliittokoncernens bokslut för 2010 presenteras torsdagen den 10 februari kl 13 i Banks konferensrum Meeting Point, adress Unionsgatan 20, Helsingfors.

Koncernchef Kari Jordan presenterar koncernens samt dess affärsområdens resultat.

Anmälningar till presskonferens ombedes innan onsdagen den 9 februari per e-post till terhi.kylanlahti@metsaliitto.fi.


Ytterligare information:
Anne-Mari Achrén, kommunikationsdirektör, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera