Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsäliittokoncernens delårsrapport för tredje kvartalet 2007


            
Metsäliittokoncernen Börsmeddelande 15.10.2007

Metsäliittokoncernens finansiella resultat för tredje kvartalet 2007
presenteras torsdagen den 25 oktober 2007 kl. 13 i restaurang Bank,
Unionsgatan 22, Helsingfors.

Koncernchef Kari Jordan och ekonomidirektör Ilkka Pitkänen
presenterar koncernens samt dess dotterföretags M-reals,
Metsä-Botnias, Metsä Tissues och moderföretaget Metsäliitto
Osuuskuntas resultat.

Ytterligare information:
Lauri Peltola, kommunikationsdirektör, Metsäliittokoncernen, tfn
050 570 5606

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera