Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsäliittokoncernens finansiella resultat för första halvåret

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 29.7.2010
Metsäliittokoncernens finansiella resultat för första halvåret 2010 presenteras
torsdagen den 5 augusti kl. 13 i Banks konferensrum Meeting Point, adress
Unionsgatan 20, Helsingfors. 
 
Koncernchef Kari Jordan presenterar koncernens samt dess affärsområdens
resultat. 
 
Anmälningar till presskonferens ombedes innan onsdagen den 4 augusti per e-post
till terhi.kylanlahti@metsaliitto.fi. 
 
Ytterligare information:
Anne-Mari Achrén, kommunikationsdirektör, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera