Leena Mörttinen invald i Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Metsä Group pressmeddelande 5.11.2015 kl. 17.15

Vid sitt sammanträde den 5 november 2015 valde Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd politices doktor Leena Mörttinen till ny ledamot i andelslagets styrelse från den 1 januari 2016. Mörttinen är VD för Perheyritysten liitto. Före sin nuvarande uppgift har Mörttinen arbetat bland annat som direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt vid Finlands Näringsliv EK och i flera ledande befattningar på Nordea Bank.

Jord- och skogsbruksföretagaren Saini Jääskeläinen, som varit styrelseledamot sedan 2005, har meddelat att hon lämnar styrelsen.

Vid sammanträdet beslutades dessutom att följande arvoden betalas till ordföranden och ledamöterna i styrelsen år 2016: arvodet till andelslagets styrelseordförande är 6 700 euro i månaden, månadsarvodet till styrelseledamöterna är 3 700 euro och månadsarvodet till revisionsutskottets ordförande är 1 200 euro. Arvodena ligger på samma nivå som 2015.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation


Mer information:
Miika Arola, direktör för juridiska ärenden, tfn 010 465 4205

 


www.metsagroup.fi 

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter tillverkas av förnybart nordligt trä från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Metsä Groups fokus ligger på mjuk- och matlagningspapper, nyfiberkartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Utgångspunkter för koncernens förstklassiga produkterna är förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Group hade år 2014 en omsättning på 5 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 9 800 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 120 000 finska skogsägare.

 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera