Metsä Group slutför sin köpoption på aktier i Metsä Fibre

Metsä Group pressmeddelande 24.4.2012


Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta har i dag utnyttjat sin köpoption på UPM-Kymmene Abp:s ägarandel på 11 procent i Metsä Fibre. Priset på aktier som förvärvades med köpoptionen var 150 miljoner euro som tidigare meddelat. 


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation


Mer information:
Esa Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, Metsä Group, tfn 010 465 4749


www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är stark närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke och träfiber är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong och papper, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning uppgick 2011 till 5,3 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 12 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera